Р І З Д В Я Н Е        П О С Л А Н Н Я

МИТРОПОЛИТА ОВРУЦЬКОГО  І  КОРОСТЕНСЬКОГО  ВІССАРІОНА

БОГОЛЮБИВИМ  ПАСТИРЯМ,  ЧЕСНОМУ  ІНОЧЕСТВУ

І ВСІМ  ВІРНИМ  ЧАДАМ ОВРУЦЬКОЇ  ЄПАРХІЇ    УПЦ

 

                                             «Слово  стало Плотию, и обитало с нами,

                                           полное благодати и истины» (Ин. 1, 14)

Рід людський більше 2000 років згадує та із вдячністю Богу молитовно відзначає велику історичну подію – Різдво Господа, Бога Слова Іісуса Христа, Спасителя нашого.

На Землі не можна порівняти ні одну скорботу з тією, яка і після смерті переслідувала скоявших гріх, від Бога відступивших та повіривших дияволу Адама і Єву з усім їхнім родовідом. Люди стали жити у душевно –  тілесній депресії через укорінені в них по їхній провині різні пороки, які негативно проявлялися і в різній їхній діяльності. В деякій мірі цьому піддавалися і праведні мужи. Наприклад, цар Давид за те, що багато воював та пролив багато крові, не був достоїн побудувати в Ієрусалимі великий храм.

По слову Бога ця честь дісталась його сину Соломону. Через деякий час Давид, побачивши свої недоліки, сердечно молиться та кається: «Помилуй мя, Боже, … серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови» (Пс. 50: 12). Життєстверджуюча благодать Божа віддалялась від людини: вона сумувала, страждала, хворіла, і найстрашніше – помирала. У Старому Заповіті, через багато років, люди побачили своє тяжке становище і вже свідомо чекали Спасителя: «А я знаю, що Викупитель мій живий, і останнього дня Він підійме з пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу», − говорив праведний  Іов (Іов 19: 25-26).

Бог, через Свою велику любов, як Лікар, приходить в цей світ і пропонує пораду, ліки, допомогу в наведенні порядку в душі кожній людині. Посилає грішнику, що кається, про-щення, благодать, спасіння завдяки Своєму жертовному служінню і самій Хресній Жертві.

Людина реально отримавши прощення своїх гріхів через Христову Церкву та відчув-ши радість, Царство Боже в душі, буде всіляко намагатися у майбутньому вести правильне духовне життя, накреслену Христом у Нагорній проповіді в Євангелії. Християнину стають зрозумілі слова нашого Спасителя: «Блаженні алчущі та спрагнені правди, бо вони наситяться» (Мф. 5:6);«Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божим (Мф. 5: 9).

Він буде праведно жити з Божою допомогою і не злякається різних випробувань, скаже в своїй душі: «Безгрішний Христос страждав, молився і за ворогів і нам велів покірно нести хрест свій: «А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений» (Мф. 24: 13). Гоніння робили та роблять Христову Церкву ще більш славною, “вони укріплюють душу у благо-честі та в небезпеці душа закалюється як розпалене залізо у воді” (свт. Григорій Богослов).

Благо для хворої людини, яка слухає мудрого лікаря і приймає ті чи інші ліки. Велике благо для людей, які слухають поради Господа Іісуса Христа і виконують їх в своєму житті. Господь не тільки як Лікар буде зцілювати  їхню духовно – тілесну природу, але і  з Божою допомогою, на землі буде панувати мир.

Преблагословенна Діва Марія, яка народила, по пророцтву Міхея, Богонемовля Спасителя у Віфлеємі, слухала Христа і берегла Його Слова в Своєму серці і стала «Честнейшей херувимов и Славнейшей без сравнения серафимов».   Ось чому і святий Ісайя Отшельник, вболіваючи за духовний стан говорив: Прилежно внимай себе, чтобы тебе удаляться желания власти, чести, славы и похвалы как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки.

Цим смиренним  шляхом старались іти всі святі, вони на землі привносили добру закваску суспільству і наслідували райське життя в Небесному Божому Царстві. Істинна христова обітниця: «Де Я, там і слуга Мій буде» (Ін. 12: 26).

Якщо люди  обиратимуть  інший  шлях – гріховний, сатанинський, то настане час, коли прийдуть на Землю різні лиха: землетруси, цунамі, повені, падіння метеоритів і потім      «…по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі зявиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, Що йтиме на хмарах небесних із великою потугою й славою…» (Мф. 24: 29-30).

Сердечно вітаю всіх вас, дорогі отці, брати та сестри, з радісним, спасительним для нас Різдвом Христовим. Ангельський світ прославив Його: « Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління », східні мудреці принесли йому уклін, золото, смирну і ладан. Ми принесемо Йому вдячне поклоніння, покаяння, чисте серце, вірність Його Святій Церкві, яку в Україні очолює Блаженніший Митрополит Онуфрій, законність Якої визнають предстоятелі  усіх  Помісних  Церков.

 

ВІССАРІОН,

МИТРОПОЛИТ  ОВРУЦЬКИЙ  І  КОРОСТЕНСЬКИЙ

Р.Х. 2019 р.                                                                                               м. Овруч

 

        Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е    П О С Л А Н И Е                                                         МИТРОПОЛИТА ОВРУЧСКОГО  И  КОРОСТЕНСКОГО  ВИССАРИОНА,        БОГОЛЮБИВЫМ  ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ  ИНОЧЕСТВУ                                 И ВСЕМ  ВЕРНЫМ  ЧАДАМ ОВРУЧСКОЙ  ЕПАРХИИ УПЦ

«Слово стало Плотию, и обитало с нами,

                                      полное благодати и истины» (Ин. 1, 14)

Род человеческий больше 2000 лет вспоминает и с благодарностью Богу молитвенно празднует великое историческое событие – Рождество Господа, Бога Слова Иисуса Христа, Спасителя нашего.

На Земле нельзя сравнить ни одну беду с тою, которая и после смерти преследовала согрешивших, от Бога отступивших и поверивших диаволу Адама и Еву со всею их родословною. Люди стали жить в душевно-телесной депрессии через вкоренившиеся в них по их вине разные пороки, отрицательно проявляющиеся и в разной их деятельности.   В некоторой степени этому подвергались и праведные мужи. Царь Давид, например, за то, что много воевал и пролил много крови, не был достоин построить в Иерусалиме большой храм. По слову Бога эта честь досталась его сыну Соломону. Впоследствии, он сердечно молится и кается: «Помилуй мя, Боже,… сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50: 12).

Жизнеутверждающая благодать Божия удалялась от человека: он унывал, страдал, болел, и самое страшное – умирал. В Ветхом Завете, спустя много лет, люди увидели свое бедственное состояние и осознанно уже ждали Спасителя: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога», – говорил праведный Иов (Иов 19: 25-26).

Бог, по Своей великой любви, как Врач, приходит в этот мир и предлагает совет, лекарство, помощь в наведении порядка в душе каждому человеку. Посылает кающемуся грешнику прощение, благодать, спасение, благодаря Своему жертвенному служению и самой Крестной Жертве.

Человек , реально получивший прощение своих грехов через Христову Церковь, почувствовавший радость, Царство Божие в душе, будет всячески стараться в будущем вести правильную духовную жизнь, начертанную Христом в Евангелии. Христианину становятся понятны слова нашего Спасителя: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6);  «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены    сынами Божиими» (Мф. 5: 9).

Он будет жить праведно с Божией помощью и не устрашится разных испытаний, скажет в своей душе: «Безгрешный Христос страдал, молился и за врагов и нам велел безропотно нести крест свой:  «…претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24: 13). Гонения делали и делают Христову Церковь еще более славной, “они укрепляют душу в благочестии и в опасностях душа закаливается как раскаленное железо в воде”   (свт. Григорий Богослов).

Благо для больного человека, слушающего мудрого врача и принимающего те или иные лекарства. Великое благо для людей, слушающих советы Господа Иисуса Христа и исполняющие их в своей жизни. Господь не только, как Врач, будет исцелять их духовно-телесную природу, но и, естественно, с Божией помощью, на земле будет водворяться мир.

Преблагословенная Дева Мария, родившая, по пророчеству Михея, Богомладенца Спасителя в Вифлееме, слушала Христа и слагала Его Слова в Своем сердце (Лк. 2:19) и стала «Честнейшей херувимов и Славнейшей без сравнения серафимов». Вот почему и св.Исаия Отшельник старался уберечь приходящих к нему и от фарисейського превозношения, говоря: Прилежно внимай себе, чтобы тебе удаляться желания власти, чести, славы и похвалы как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки.  Этим смиренным путем старались идти все святые, они на земле привносили добрую закваску обществу и наследовали райскую жизнь в Небесном Божьем Царстве. Истинное Христово обетование: «Где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12: 26).

Если люди будут избирать другой путь – греховный, сатанинский, то будет время, когда грянут на Землю разные бедствия: землетрясения, цунами, наводнения, падения метеоритов и потом «…после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою…»(Мф. 24:29-30).

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с радостным, спасительным для нас Рождеством Христовым. Ангельский мир прославил Его: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение», восточные мудрецы принесли Ему поклон, злато, смирну и ливан. Мы принесем Ему благодарное поклонение, покаяние, чистое сердце, верность Его святой Церкви, которую в Украине возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, законность которой признают предстоятели всех Поместных Церквей.

+ВИССАРИОН,

МИТРОПОЛИТ  ОВРУЧСКИЙ  И  КОРОСТЕНСКИЙ

Р.Х. 2019 г.                                                                                   г. Овруч

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *